Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk pusty
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy Fabryka Snu działający pod adresem http://fabrykasnu.info.pl jest platformą prowadzoną przez firmę "KOŁDREX" P.P.H.U. ., nr NIP 652-101-88-91, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Dolna 34.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienia można składać:
- 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://fabrykasnu.info.pl
- Telefonicznie pod numerem +48 791 272 242 codziennie do godziny 20.00

2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Fabryką Snu jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie kompletnych danych oraz akceptacja regulaminu sklepu

§ 2. Ceny produktów
1. Ceny na stronie Fabryki Snu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Fabryki Snu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) kalkulowany jest na podstawie wielkości zamówienia i każdorazowo przesyłany na podany adres e-mail. W związku ze specyfiką naszych produktów i ich wielkogabarytowymi rozmiarami koszt dostawy więcej niż jednej sztuki towaru jesteśmy w stanie oszacować dopiero po złożeniu zamówienia. Klient jest zawsze informowany o całkowitym koszcie zamówienia i proszony o akceptację warunków zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4. Produkty oferowane w sklepie internetowym Fabryka Snu są oryginalne, a ich opisy są zgodne z prawdą.

5. Sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą objęta jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, a na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

§ 3. Modyfikacja zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Fabryką Snu poprzez adres e-mail (sklep(at)fabrykasnu.info.pl) lub telefonicznie +48 791 272 242.

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności
1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
Gdy zamówienie jest odbierane w stacjonarnym sklepie firmowym w Czechowicach-Dziedzicach na ul. Kolejowej 3:
- Osobiście gotówką.
Gdy zamówienie ma być wysłane:
- Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
- Przelewem bankowym na konto: CREDIT AGRICOLE 37 1940 1076 4698 7842 0000 0000
Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Fabrykę Snu zapłaty za zamówienie.

2. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki jest kalkulowany i podawany Klientowi przy każdym zamówieniu na podany adres e-mail. Ze względu na specyfikę naszych produktów, przy zakupie więcej niż jednej sztuki, koszt przesyłki jest możliwy do oszacowania dopiero po złożeniu zamówienia. Klient jest każdorazowo informowany o kosztach przesyłki i proszony o akceptację tych warunków.

§ 5. Czas realizacji zamówień
Po dokonaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany o czasie realizacji transakcji. W zależności od dostępności towaru, wysyłka nastąpi od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku części zamówionych towarów, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania bądź też anulowaniu całości zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji
Fabryka Snu zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.
Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Fabryką Snu telefonicznie (+48 791 272 242 ) lub e-mailem (sklep(at)fabrykasnu.info.pl)
Fabryka Snu w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
Warunki rozpatrzenia reklamacji:
1. Dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do siedziby firmy (ul. Dolna 34, Czechowice-Dziedzice) lub sklepu stacjonarnego (ul. Kolejowa 3, Czechowice-Dziedzice), z którego był odbierany.
2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Fabryka Snu wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu braku identycznego materiału), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Fabryka Snu zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru
1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Fabryki Snu na adres:
"KOŁDREX" P.P.H.U.
ul. Dolna 34
43-502 Czechowice-Dziedzice
Z dopiskiem „ZWROT”.


Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1(kliknij, aby pobrać) do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2(kliknij, aby pobrać) do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez Fabrykę Snu Klientowi poprzez e-mail każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Fabryka Snu prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).

5. Fabryka Snu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Fabryka Snu dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient ( z wyjątkiem opcji „pobranie”), chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Fabryka Snu zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku towaru zindywidualizowanego na specjalne zamówienie klienta, np. nietypowy wymiar.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe
1. Rejestrując się w Fabryka Snu Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Fabryką Snu. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Fabryką Snu oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

2. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ